DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 5/2023

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi quedau1981, 30/4/23.

Lượt xem: 95,018

 1. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,439
  Được thích:
  263,519
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  15 bạn
  Mức 4 6: (1 số)
  20
  Mức 5 1: (1 số)
  00
  Mức 5 2: (1 số)
  02
  Mức 5 6: (1 số)
  22
  Mức 5 9: (1 số)
  10
  Mức 6 0: (3 số)
  24,42,55
  Mức 6 1: (1 số)
  33
  Mức 6 2: (1 số)
  11
  Mức 6 3: (1 số)
  06
  Mức 6 4: (2 số)
  56,77
  Mức 6 5: (2 số)
  15,57
  Mức 6 7: (4 số)
  16,18,47,74
  Mức 6 8: (1 số)
  66
  Mức 6 9: (2 số)
  08,88
  Mức 7 0: (1 số)
  54
  Mức 7 1: (4 số)
  04,27,41,60
  Mức 7 2: (1 số)
  67
  Mức 7 3: (3 số)
  01,14,44
  Mức 7 4: (2 số)
  62,99
  Mức 7 5: (1 số)
  53
  Mức 7 7: (5 số)
  17,26,40,45,59
  Mức 7 8: (5 số)
  28,78,90,95,97
  Mức 7 9: (1 số)
  51
  Mức 8 0: (4 số)
  19,50,52,91
  Mức 8 1: (4 số)
  12,34,65,72
  Mức 8 2: (6 số)
  68,73,75,76,82,94
  Mức 8 3: (4 số)
  23,25,29,32
  Mức 8 4: (2 số)
  36,98
  Mức 8 5: (5 số)
  21,31,35,38,80
  Mức 8 6: (3 số)
  61,81,93
  Mức 8 7: (1 số)
  64
  Mức 8 8: (1 số)
  70
  Mức 8 9: (3 số)
  03,43,83
  Mức 9 0: (2 số)
  09,69
  Mức 9 1: (6 số)
  05,58,63,79,84,92
  Mức 9 2: (2 số)
  48,71
  Mức 9 3: (4 số)
  07,13,46,96
  Mức 9 5: (2 số)
  87,89
  Mức 9 6: (1 số)
  37
  Mức 9 7: (2 số)
  39,86
  Mức 9 8: (2 số)
  49,85
  Mức 1 0 5: (1 số)
  30

  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,04,05,07,09,12,13,14,17,19,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,05,07,09,12,13,17,19,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,48,49,50,51,52,53,58,59,61,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,05,07,09,12,13,19,21,23,25,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,43,46,48,49,50,51,52,58,61,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  03,05,07,09,13,21,23,25,29,30,31,32,35,36,37,38,39,43,46,48,49,58,61,63,64,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,92,93,94,96,98
  3x
  03,05,07,09,13,21,30,31,32,35,36,37,38,39,43,46,48,49,58,61,63,64,69,70,71,79,80,81,83,84,85,86,87,89,92,93,96,98
  2x
  03,05,07,09,13,30,37,39,43,46,48,49,58,63,64,69,70,71,79,83,84,85,86,87,89,92,93,96
  1x
  07,13,30,37,39,46,48,49,63,71,79,84,85,86,87,89,92,96
  0x
  30,37,39,49,85,86,87,89
   
 2. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,439
  Được thích:
  263,519
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  25 bạn
  Mức 8 5: (1 số)
  22
  Mức 8 9: (2 số)
  11,20
  Mức 9 2: (1 số)
  00
  Mức 9 8: (1 số)
  55
  Mức 9 9: (1 số)
  02
  Mức 1 0 3: (1 số)
  54
  Mức 1 0 7: (1 số)
  33
  Mức 1 0 8: (1 số)
  77
  Mức 1 0 9: (2 số)
  06,24
  Mức 1 1 0: (1 số)
  27
  Mức 1 1 1: (2 số)
  56,59
  Mức 1 1 2: (1 số)
  16
  Mức 1 1 3: (1 số)
  10
  Mức 1 1 4: (2 số)
  04,17
  Mức 1 1 5: (3 số)
  15,47,52
  Mức 1 1 7: (1 số)
  57
  Mức 1 1 8: (3 số)
  28,44,67
  Mức 1 2 0: (2 số)
  12,42
  Mức 1 2 2: (2 số)
  26,45
  Mức 1 2 3: (1 số)
  74
  Mức 1 2 4: (2 số)
  40,66
  Mức 1 2 5: (1 số)
  25
  Mức 1 2 6: (1 số)
  53
  Mức 1 2 7: (5 số)
  01,08,18,34,41
  Mức 1 2 8: (1 số)
  99
  Mức 1 2 9: (1 số)
  21
  Mức 1 3 0: (4 số)
  14,62,63,65
  Mức 1 3 1: (2 số)
  19,60
  Mức 1 3 2: (3 số)
  51,72,88
  Mức 1 3 3: (1 số)
  32
  Mức 1 3 4: (3 số)
  23,50,75
  Mức 1 3 5: (3 số)
  35,36,94
  Mức 1 3 6: (3 số)
  09,61,95
  Mức 1 3 7: (2 số)
  68,90
  Mức 1 3 8: (2 số)
  29,97
  Mức 1 3 9: (3 số)
  76,78,93
  Mức 1 4 0: (1 số)
  70
  Mức 1 4 1: (1 số)
  07
  Mức 1 4 2: (1 số)
  03
  Mức 1 4 3: (2 số)
  05,92
  Mức 1 4 4: (2 số)
  73,82
  Mức 1 4 5: (2 số)
  38,80
  Mức 1 4 7: (1 số)
  31
  Mức 1 4 8: (1 số)
  83
  Mức 1 5 0: (2 số)
  43,98
  Mức 1 5 1: (1 số)
  13
  Mức 1 5 3: (3 số)
  48,64,91
  Mức 1 5 4: (4 số)
  71,81,87,96
  Mức 1 5 5: (3 số)
  46,69,89
  Mức 1 5 6: (1 số)
  58
  Mức 1 5 8: (1 số)
  49
  Mức 1 6 0: (2 số)
  30,85
  Mức 1 6 1: (3 số)
  37,79,86
  Mức 1 6 3: (1 số)
  84
  Mức 1 6 5: (1 số)
  39


  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,05,07,08,09,12,13,14,18,19,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,53,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,05,07,08,09,13,14,18,19,21,23,25,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41,43,46,48,49,50,51,53,58,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,05,07,09,13,19,23,29,30,31,32,35,36,37,38,39,43,46,48,49,50,51,58,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  03,05,07,09,13,29,30,31,35,36,37,38,39,43,46,48,49,50,58,61,64,68,69,70,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  3x
  03,05,07,13,29,30,31,37,38,39,43,46,48,49,58,64,69,70,71,73,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,96,97,98
  2x
  13,30,31,37,38,39,43,46,48,49,58,64,69,71,73,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,96,98
  1x
  30,37,39,46,49,58,64,69,71,79,81,84,85,86,87,89,91,96
  0x
  30,37,39,49,79,84,85,86
   
 3. quedau1981

  quedau1981 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên

  Tham gia:
  7/6/11
  Bài viết:
  9,439
  Được thích:
  263,519
  Điểm thành tích:
  108
  Nghề nghiệp:
  Thất nghiệp
  TH

  (8 5 số)
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 0 số)
  01,07,10,13,14,16,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,53,57,58,59,61,62,65,68,69,71,73,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,89,90,92,93,94,95,96,99
  (3 6 số)
  16,19,23,26,28,29,31,32,35,36,37,38,39,45,48,49,53,57,59,61,62,68,69,73,75,76,78,81,82,85,86,87,90,92,93,99
   
 4. DYH00011

  DYH00011 Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  17/2/21
  Bài viết:
  1,149
  Được thích:
  14,288
  Điểm thành tích:
  108
  Dàn TH Tháng 5
  01/05: 2x
  02/05: 6x
  03/05: 7x
  04/05: 6x
  05/05: 8x
  06/05: 6x
  07/05: 8x
  08/05: 2x
  09/05: 4x
  10/05: 0x
  11/05: 3x
  12/05: x
  13/05: 6x
  14/05: 3x
  15/05: 2x
  16/05: 5x
  17/05: 1x
  18/05: 9x
  19/05: 9x
  20/05: 3x
  21/05: 7x
  22/05: 8x
  23/05: 8x
  24/05: 7x
  25/05:
  9x
  01,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,20,22,24,25,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,20,22,24,25,28,29,30,32,33,34,35,38,39,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,20,22,24,25,28,29,30,32,33,34,35,38,39,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,93,95,96,97
  5x
  01,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,19,20,22,24,25,28,29,30,34,35,38,39,44,45,47,48,50,52,53,55,58,59,60,61,62,63,65,68,70,71,72,73,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,95,96,97
  4x
  04,06,08,13,14,16,17,19,20,22,24,25,28,30,34,35,38,39,44,47,48,50,52,53,55,59,60,61,65,68,70,71,72,73,77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,90,95,96,97
  3x
  04,06,13,16,20,22,24,28,30,34,35,38,39,44,47,48,50,52,53,55,59,61,65,68,70,71,72,73,77,79,80,83,84,85,86,87,90,96
  2x
  06,13,16,20,22,28,34,35,39,44,48,52,53,59,65,68,70,72,73,77,80,83,84,85,86,87,90,96
  1x
  34,35,39,44,48,52,53,59,65,68,70,72,73,77,80,83,85,90
  0x
  70,72,73,77,80,83,85,90
   
 5. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  411
  Được thích:
  4,393
  Điểm thành tích:
  88
  Sr quên tưởng up rồi
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,05,07,09,10,11,12,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,78,79,81,82,84,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,03,05,07,09,10,11,12,15,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,72,75,78,79,81,82,84,86,87,90,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,03,07,09,10,11,15,16,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,61,63,65,72,75,78,79,81,82,86,87,90,92,93,94,95,96,97,99
  4x
  00,01,03,07,09,10,11,15,16,21,24,25,27,28,33,34,39,41,42,43,45,49,50,51,55,56,57,58,59,61,63,65,72,75,78,79,81,82,86,87,90,92,93,94,95,96,97,99
  3x
  00,01,03,07,09,10,11,15,16,21,24,25,27,28,34,39,42,45,49,56,57,58,59,61,63,65,72,75,78,79,81,82,86,87,92,93,96,97
  2x
  00,03,07,10,11,15,16,24,25,27,28,34,39,56,59,63,72,75,78,79,81,82,86,87,92,93,96,97
  1x
  03,10,11,24,25,27,28,56,59,63,72,75,81,87,92,93,96,97
  0x
  25,27,56,59,63,72,75,87
   
 6. Thanhnd1234567

  Thanhnd1234567 Lính mới

  Tham gia:
  Thứ năm
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  48
  Sửa lại bài lúc 13h 26
   
 7. Chamy1108

  Chamy1108 Angle xổ số

  Tham gia:
  19/8/20
  Bài viết:
  2,211
  Được thích:
  13,376
  Điểm thành tích:
  108
  THMB
  Ngày 01 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 02 9x8x7x
  Ngày 03 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 04 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 06 9x8x
  Ngày 07 9x8x7x6x
  Ngày 08 9x8x7x
  Ngày 09 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 10 9x8x7x
  Ngày 11 nghỉ
  Ngày 12 nghỉ
  Ngày 13 9x8x7x6x
  Ngày 14 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 15 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 16 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 17 9x8x7x
  Ngày 18 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 19 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 20 9x
  Ngày 21 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 22 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 23 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 24 9x
  Ngày 25
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
  7x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,85,87,88,89,90,91,92,93,95,98,99
  6x
  04,05,06,07,08,09,10,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,80,81,82,85,87,88,91,92,93,95,98,99
  5x
  05,07,08,09,10,12,16,19,20,21,22,24,27,31,33,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,75,76,77,80,81,82,85,87,88,91,92,93,95,98,99
  4x
  07,08,10,12,16,19,20,21,22,27,31,33,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,57,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,72,76,77,80,81,82,85,87,92,99
  3x
  07,08,12,16,19,20,22,31,33,37,39,40,41,45,46,47,48,49,52,57,60,62,64,65,66,67,68,70,71,72,76,77,80,81,82,85,87,92,99
  2x
  08,12,16,20,22,31,33,39,40,41,46,49,52,57,60,64,65,70,71,72,76,77,80,81,82,85,87,92,99
  1x
  08,20,22,31,39,41,46,52,64,65,71,72,76,77,80,82,85,87,92
  0x
  22,46,52,64,71,77,82,85,87
   
 8. quanthienhan

  quanthienhan Cao thủ Ketqua.net Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  9/9/19
  Bài viết:
  734
  Được thích:
  11,215
  Điểm thành tích:
  88
  Dàn Tổng Hợp T5 :

  01/05: 987654x

  02/05: 9876x
  03/05: 987654x
  04/05: 9876x
  05/05: 9876543x
  06/05: 9876543x
  07/05: 9x

  08/05: 987654x
  09/05: 98x
  10/05: 987654x
  11/05: 9876x
  12/05: 98765432x

  13/05: 9x
  14/05: 987x
  15/05: 9876543210x
  16/05: 98765x
  17/05: 987654321x
  18/05: 98765x
  19/05: 98x
  20/05: 987654321x
  21/05: 98765432x
  22/05: 98765432x
  23/05: 9876543x
  24/05: 98765432x
  25/05:

  9x
  01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  01,05,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,05,09,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  09,12,13,14,17,19,21,22,23,24,25,26,29,31,32,33,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,91,92,93,95,96,97,99
  5x
  09,12,13,14,17,19,21,22,23,24,25,26,29,31,32,33,35,36,39,41,42,43,44,45,46,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,79,86,91,92,93,95,96,97,99
  4x
  09,14,19,23,25,26,29,31,32,33,35,36,39,41,42,43,44,45,46,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,79,91,95,96,99
  3x
  09,14,19,23,32,33,36,41,43,45,49,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,79,91,95,96,99
  2x
  09,14,19,23,32,33,36,41,43,45,49,53,54,56,57,58,59,61,62,71,73,74,75,76,79,95,96,99
  1x
  09,14,36,49,53,54,56,57,58,59,61,62,71,73,74,75,76,79
  0x
  09,14,36,56,59,75,76,79
   
 9. THAY_ONG_NOI

  THAY_ONG_NOI Lucky Xổ Số Hay không bằng hên Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  31/10/22
  Bài viết:
  794
  Được thích:
  10,826
  Điểm thành tích:
  88
  26/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,04,06,11,12,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,06,11,12,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,73,74,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,06,11,12,13,14,15,16,19,21,25,31,33,34,35,36,40,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,65,66,67,68,69,73,74,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  4x
  04,12,13,19,21,25,31,34,35,36,41,43,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,65,67,69,73,74,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  3x
  13,19,21,25,31,34,35,36,41,43,45,47,48,49,51,52,53,54,58,59,61,63,67,74,76,78,79,84,85,87,88,89,91,94,95,97,98,99
  2x
  34,36,43,45,47,48,53,54,58,59,61,63,67,74,76,78,79,84,85,87,88,89,91,94,95,97,98,99
  1x
  34,36,43,45,48,54,63,67,76,78,79,84,85,87,88,97,98,99
  0x
  54,63,78,79,84,85,87,88
   
  Dedan5x2021, Hgs1388, mr838610 thành viên khác Thích điều này.
 10. Xomchua2

  Xomchua2 Thành viên xuất sắc Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  3/8/19
  Bài viết:
  621
  Được thích:
  5,051
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,70,71,72,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,04,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,39,41,42,43,46,47,51,53,55,56,57,58,60,62,64,65,66,67,70,71,72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,06,07,08,10,12,13,15,16,17,22,23,24,26,27,28,30,32,33,39,41,42,43,46,47,51,53,55,56,57,58,60,62,64,65,66,67,70,71,72,75,79,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  06,07,08,10,12,13,15,16,17,22,23,24,26,28,30,32,33,42,43,46,47,53,55,56,57,62,64,65,66,67,70,71,72,79,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  3x
  06,07,10,12,13,15,16,17,23,26,28,30,32,42,43,46,53,55,56,57,62,64,65,67,70,71,72,79,84,85,88,89,91,92,93,94,95,97
  2x
  06,07,10,12,13,15,17,23,26,28,30,32,42,43,55,57,62,65,67,71,72,79,88,89,92,94,95,97
  1x
  06,07,10,12,15,23,28,30,32,42,62,65,71,72,79,89,92,97
  0x
  23,28,62,65,71,72,79,92
   
  Hgs1388, mr8386, Truongga8x7 thành viên khác Thích điều này.
 11. Anhminhhd1986

  Anhminhhd1986 VIP Xổ Số Đánh đâu thắng đó Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  9/12/20
  Bài viết:
  608
  Được thích:
  7,139
  Điểm thành tích:
  88
  Cả 2 đã ăn ! Chúc mừng anh em đã theo 2 dàn này .
   
  mr8386, Truongga8x, quedau19815 thành viên khác Thích điều này.
 12. lodetoantoach2021

  lodetoantoach2021 Điều hành viên Tổ cơ động - phản ứng nhanh

  Tham gia:
  5/1/21
  Bài viết:
  5,679
  Được thích:
  77,907
  Điểm thành tích:
  108
  21/5: 1x
  22/5: 2x
  23/5: 7x
  24/5: 8x
  25/5: 0x
  26/5:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,89,90,92,93,94,95,97,98
  6x
  00,02,03,04,05,07,08,09,12,14,17,20,21,22,23,25,26,27,28,30,32,34,35,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,62,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,87,89,90,93,94,95,97,98
  5x
  00,02,03,04,05,07,09,12,14,20,21,22,23,25,27,28,30,32,34,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,52,54,55,57,58,59,64,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,87,89,90,93,94,95,97,98
  4x
  00,02,04,05,07,09,14,20,22,23,25,27,28,32,34,37,39,40,41,43,45,46,47,48,50,52,54,55,57,59,64,70,72,73,74,75,77,78,79,82,84,87,89,90,93,95,97,98
  3x
  00,02,04,05,07,09,20,23,25,27,28,32,34,37,39,40,43,47,48,50,52,55,57,70,72,73,74,75,77,78,79,82,84,87,89,90,93,97,98
  2x
  02,04,05,07,09,20,23,25,27,32,40,47,50,52,57,70,72,74,75,77,78,79,87,90,97
  1x
  02,04,05,07,09,20,23,25,32,50,52,57,70,74,75,78,79,87
  0x
  05,07,50,57,70,75,78,87
   
 13. Hozlane

  Hozlane Lính mới

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  411
  Được thích:
  4,393
  Điểm thành tích:
  88
  1/5: 3x
  2/5: 2x
  3/5: 8x
  4/5: 8x
  5/5: 1x
  6/5: 5x
  7/5: 1x
  8/5: 1x
  9/5: 3x
  10/5: 6x
  11/5: 6x
  12/5: 6x
  13/5: 4x
  14/5: 8x
  15/5: 6x
  16/5: 6x
  17/5: 7x
  18/5: 2x
  19/5: 5x
  20/5: 2x
  21/5: 4x
  22/5: 1x
  23/5: 0x
  24/5: 5x
  25/5: 6x
  26/5:
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97
  7x
  01,02,03,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,93,94,95,96
  6x
  01,02,03,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,31,32,34,35,38,39,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,93,94,95,96
  5x
  01,02,08,10,11,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,31,32,34,35,38,39,41,42,43,45,46,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,82,83,85,86,93,94,95,96
  4x
  10,11,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,31,32,34,35,38,39,42,45,49,52,53,54,56,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,83,85,93,94,95,96
  3x
  10,11,16,17,24,25,26,27,28,34,35,38,39,42,45,49,52,53,56,57,58,59,61,65,67,69,70,71,72,75,76,77,83,85,93,94,95,96
  2x
  25,27,34,35,38,39,45,49,52,53,56,57,58,59,67,69,70,71,72,75,76,77,83,85,93,94,95,96
  1x
  25,27,35,38,49,52,53,56,57,59,71,76,83,85,93,94,95,96
  0x
  35,38,52,53,56,59,83,85
   
 14. giabo

  giabo Lính mới

  Tham gia:
  14/1/19
  Bài viết:
  996
  Được thích:
  11,707
  Điểm thành tích:
  88
  26/5
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28,30,31,32,34,36,37,38,39,40,43,44,45,47,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,09,10,13,15,18,20,23,25,27,28,30,31,32,34,36,37,38,39,40,43,44,45,47,48,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,93,95,98,99
  5x
  01,02,03,04,06,07,09,10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,36,37,38,39,40,45,47,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,70,71,72,73,75,76,78,80,82,84,85,86,87,89,90,93,95,98,99
  4x
  01,02,03,04,06,07,09,10,13,15,18,20,23,25,28,30,31,32,36,37,38,39,45,54,58,60,66,67,68,70,71,72,73,75,76,78,80,82,84,85,86,87,89,90,93,95,98,99
  3x
  01,02,03,04,06,07,09,10,13,15,20,23,28,31,32,37,39,45,54,58,60,68,70,73,76,78,80,82,84,85,86,87,89,90,93,95,98,99
  2x
  01,02,06,07,09,10,13,20,23,28,31,32,37,39,45,54,58,60,68,70,73,78,82,85,86,87,89,90
  1x
  10,13,20,23,28,31,32,37,39,45,54,58,60,68,70,73,78,82
  0x
  31,32,37,39,45,54,58,60
   
 15. Pele6789

  Pele6789 Thành viên tích cực Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  31/7/21
  Bài viết:
  430
  Được thích:
  4,965
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01-05-2023: 1x
  Ngày 02-05-2023: 4x
  Ngày 03-05-2023: 6x
  Ngày 04-05-2023: 0x
  Ngày 05-05-2023: 7x
  Ngày 06-05-2023: 1x
  Ngày 07-05-2023: 2x
  Ngày 08-05-2023: 0x
  Ngày 09-05-2023: 4x
  Ngày 10-05-2023: 0x
  Ngày 11-05-2023: 3x
  Ngày 12-05-2023: xxxx
  Ngày 13-05-2023: 2x
  Ngày 14-05-2023: 1x
  Ngày 15-05-2023: 6x
  Ngày 16-05-2023: 3x
  Ngày 17-05-2023: 6x
  Ngày 18-05-2023: 8x
  Ngày 19-05-2023: 6x
  Ngày 20-05-2023: 0x
  Ngày 21-05-2023: 1x
  Ngày 22-05-2023: 7x
  Ngày 23-05-2023: 7x
  Ngày 24-05-2023: xxxx
  Ngày 25-05-2023: 9x
  Ngày 26-05-2023:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,80,82,83,84,85,86,89,90,92,93,94,95,98
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,70,71,72,73,75,76,80,82,84,85,86,89,90,92,93,94,95,98
  5x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,14,17,23,24,27,28,29,30,32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,48,49,50,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,70,71,72,73,75,76,80,82,84,85,86,89,90,92,94,95,98
  4x
  01,03,04,05,07,08,09,10,14,17,23,24,27,28,30,32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,48,49,50,53,54,57,58,63,64,67,68,70,71,72,73,75,84,86,89,90,94,98
  3x
  01,04,05,07,08,09,10,17,24,27,28,34,35,36,37,41,43,45,46,48,49,53,54,57,63,64,68,70,71,72,73,75,84,86,89,90,94,98
  2x
  01,07,09,10,17,27,35,36,46,48,49,53,54,57,63,64,68,70,71,72,73,75,84,86,89,90,94,98
  1x
  01,07,09,10,17,27,35,36,46,48,53,63,64,68,70,71,72,94
  0x
  17,27,35,36,46,48,53,63
   
 16. Thanhnd1234567

  Thanhnd1234567 Lính mới

  Tham gia:
  Thứ năm
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  48
  Miền bắc ngày 26/5
  9x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,29,32,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  04,05,06,07,08,09,11,12,14,21,22,23,24,25,26,27,29,32,34,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,76,78,80,81,83,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  08,09,11,12,14,21,22,23,24,25,26,27,29,32,34,36,37,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,71,76,80,81,83,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  4x
  11,12,14,21,22,23,24,25,26,27,29,32,34,36,39,41,43,44,45,46,47,48,50,52,54,57,58,60,61,63,64,66,71,76,80,81,83,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  3x
  11,12,14,21,22,23,24,25,26,27,29,32,43,45,47,48,54,57,58,60,61,63,64,66,71,76,80,81,83,87,89,90,91,92,93,94,95,98
  2x
  12,14,21,22,23,25,26,27,29,32,43,45,47,48,54,57,60,61,63,66,71,81,83,87,89,92,94,98
  1x
  12,14,21,22,23,29,43,45,47,54,60,66,71,81,87,89,92,98
  0x
  14,21,22,23,29,43,45,47
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/5/23 lúc 12:31
 17. CuTrongXoay16888

  CuTrongXoay16888 Thành viên tích cực Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  23/6/21
  Bài viết:
  272
  Được thích:
  3,606
  Điểm thành tích:
  88
  01/05: 9x
  02/05: 8x
  03/05: 7x
  04/05: 3x
  05/05: 0x
  06/05: 4x
  07/05: 7x
  08/05: 1x
  09/05: 5x
  10/05: 8x
  11/05: 5x
  12/05: 1x
  13/05: 7x
  14/05: 2x
  15/05: 1x
  16/05: 1x
  17/05: 2x
  18/05: 0x
  19/05: 6x
  20/05: 8x
  21/05: Tạch
  22/05: 1x
  23/05: 6x
  24/05: 3x
  25/05: 9x
  26/05:

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,63,64,65,66,68,69,70,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,98,99
  6x
  00,01,02,04,05,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,45,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,63,65,66,68,69,70,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,98
  5x
  00,01,02,04,07,12,16,17,20,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,63,65,66,68,69,70,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,98
  4x
  00,02,04,07,12,16,17,20,27,31,34,35,37,38,41,42,43,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,63,65,66,68,69,70,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,98
  3x
  02,07,17,20,27,37,42,43,46,47,48,50,52,53,56,57,58,59,63,65,66,68,69,70,77,78,81,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,98
  2x
  02,17,27,47,48,52,57,58,59,63,66,68,69,70,77,78,81,82,83,84,85,86,87,91,93,94,95,98
  1x
  02,17,27,47,48,52,59,63,77,78,81,83,84,85,91,93,95,98
  0x
  02,52,59,63,91,93,95,98
   
 18. Thanhnd1234567

  Thanhnd1234567 Lính mới

  Tham gia:
  Thứ năm
  Bài viết:
  66
  Được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  48
  Miền bắc ngày 26/5
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,67,68,71,72,74,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  6x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,44,48,49,50,56,57,59,62,63,64,67,68,71,72,74,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
  5x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,44,48,49,50,59,62,63,64,67,68,71,72,74,79,80,86,88,89,91,92,93,94,95,98,99
  4x
  00,03,04,05,06,07,08,09,10,13,16,17,18,19,21,22,23,28,29,30,31,32,33,36,38,42,44,48,49,50,59,62,63,64,67,68,71,72,74,86,88,89,91,92,93,95,98,99
  3x
  00,04,05,10,13,16,17,18,19,21,22,23,28,29,30,31,32,33,36,38,42,48,49,50,59,62,63,64,67,68,71,72,74,86,88,89,98,99
  2x
  00,04,05,13,16,19,21,28,29,31,33,36,38,48,49,50,62,63,64,68,71,72,74,86,88,89,98,99
  1x
  19,21,28,29,31,33,36,38,48,49,50,63,68,71,72,86,98,99
  0x
  19,33,36,38,68,86,98,99
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/5/23 lúc 21:18
 19. Songquetoido3888

  Songquetoido3888 Thành viên tích cực Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  26/7/21
  Bài viết:
  572
  Được thích:
  4,893
  Điểm thành tích:
  88
  Ngày 01/05: 5x
  Ngày 02/05: 8x
  Ngày 03/05: 3x
  Ngày 04/05: 2x
  Ngày 05/05: 8x
  Ngày 06/05: ....
  Ngày 07/05: 6x
  Ngày 08/05: 3x
  Ngày 09/05: 5x
  Ngày 10/05: 8x
  Ngày 11/05: ....
  Ngày 12/05: 1x
  Ngày 13/05: 2x
  Ngày 14/05: 6x
  Ngày 15/05: 6x
  Ngày 16/05: 1x
  Ngày 17/05: 5x
  Ngày 18/05: 8x
  Ngày 19/05: 1x
  Ngày 20/05: 7x
  Ngày 21/05: 4x
  Ngày 22/05: 4x
  Ngày 23/05: 3x
  Ngày 24/05: 4x
  Ngày 25/05: 5x
  Ngày 26/05:
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,09,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,09,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,14,15,18,20,21,22,23,24,28,29,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,05,06,07,14,18,20,21,22,23,24,28,29,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,48,50,55,56,57,58,60,61,62,65,70,71,72,74,76,77,78,80,81,82,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,03,05,06,07,18,22,23,24,28,29,32,34,36,40,41,42,43,48,50,55,56,57,58,60,61,62,65,70,71,72,76,77,78,80,81,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,99
  3x
  01,03,05,06,07,18,29,32,34,36,43,48,55,56,57,58,60,61,62,65,70,71,72,76,77,78,80,81,85,86,88,89,91,93,94,95,96,99
  2x
  01,03,05,07,18,32,34,36,43,48,55,56,57,58,62,65,70,72,77,80,86,88,91,93,94,95,96,99
  1x
  01,03,05,07,18,32,34,57,58,62,65,72,77,80,86,88,93,99
  0x
  03,32,34,57,65,72,77,80
   
 20. truongco

  truongco Thành viên tích cực Cư dân www.famousresidency.com

  Tham gia:
  24/2/11
  Bài viết:
  490
  Được thích:
  4,763
  Điểm thành tích:
  88
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,23,24,25,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,51,52,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,18,20,23,24,25,28,30,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,49,51,52,55,56,57,59,60,63,64,65,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,06,07,09,10,13,14,15,18,20,23,24,25,28,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,49,51,52,55,56,57,59,60,63,64,65,68,70,73,74,75,78,81,82,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,06,07,09,10,13,14,15,18,20,23,24,25,28,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,49,51,52,55,56,57,59,60,63,64,65,68,70,73,74,75,78,81,82,86,87,88,89
  3x
  10,13,14,15,18,20,23,24,25,28,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,49,51,52,55,56,57,59,60,63,64,65,68,70,73,74,75,78,81
  2x
  20,23,24,25,28,31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,49,51,52,55,56,57,59,60,63,64,65,68,70
  1x
  31,32,33,36,37,39,41,42,44,46,47,49,51,52,55,56,57,59,60
  0x
  39,41,42,44,46,47,49,51,52
   

Cộng đồng www.famousresidency.com

surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc eletrosan fivestarcasket